20 des 2012

Automatiske døråpnere

For noen dager siden ble det innstallert automatisk døråpnere på dørene inn til garasjen/heisgang, 1. etg og 2 etg. Åpnerne er installert og bekostet av NAV.

Disse dørene lukkes automatisk etter ca 15. sekunder. Det er viktig at dørene ikke holdes i åpen stilling med treklosser eller lignende da dette vil medføre feil på døråpnerne og ekstra reparasjonskostnader.

Vennligst benytt den automatiske døråpneren der den er innstallert.

Hilsen

Sigmund, Jannicke, Gry og Mariann