1 feb 2013

Biopeis

Biopeisen gir oss varme og kos i de kaldeste månedene

De er lekre, sotfrie og kan plasseres nær sagt hvor som helst.

Men hvis biopeisen ikke brukes riktig kan de være brannfarlige. Brann- og redningsetaten i Oslo Kommune har følgende råd å komme med:

- Bioetanol er svært brannfarlig og må brukes med den største forsiktighet.

- Det må ikke fyres når en selv ikke har kontroll over bruken. Gå aldri fra peisen når den er i bruk. Plasser ovnen slik at den ikke kan velte, hold kjæledyr og barn på god avstand. Må ikke flyttes når den er i bruk.

- Har du kjøpt et vegghengt modell, sørg for å bruke solide skruer. De som følger med er ikke nødvendigvis egnet.

- Fyll ikke på ny bioetanol før 15 minutter etter at den har slokket helt.

- Ved søling, sørg for å tørke skikkelig opp.

- Monteres i henhold til bruksanvisning, og ha god avstand til brennbare materialer alle veier.

- Når din bioetanolpeis er i bruk, vil det påvirke inneklimaet, og det utvikles blant annet vanndamp.

- Sørg alltid for god utluftning ved bruk.

- Ved allergireaksjoner bør du kontakte lege og slutte å bruke bioetanolpeisen.

- Det er ikke forsvarlig å oppbevare store mengder bioetanol innendørs. Maks 10 liter brannfarlig væske kategori 1 tillates oppbevart i boenhet.

- Følg service og vedlikeholdsinstrukser nøye.

Du kan lese hele artikkelen her: Brann- og Redningsetaten, Oslo Kommune