Endret: 2 aug 2013     Opprettet: 18 jun 2013

Branninstruks

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal opptre dersom det oppstår en brannsituasjon. Vi ønsker derfor å tydeliggjøre for våre beboere hvordan brannalarmen og brannsentralen fungerer og hva man skal gjøre dersom brannalarmen går.

Beboerne på Lommedalstunet plikter å bidra til en høy brannsikkerhet for sameiet.

Den enkelte er ansvarlig for kontroll av eget el-anlegg og elektriske apparater, samt for å utvise aktsomhet ved bruk av gjenstander som kan medføre brannfare. Alle plikter å ha fungerende brannslukningsutstyr i leiligheten.

Trivselsreglene slår fast at fellesarealene skal holdes fritt for personlige eiendeler for å sikre frie rømningsveier.

Brannsentralen er montert i postrommet i 1. etasje. Vedlagt finner dere en enkel bruksanvisning til branntavlen ( trykk her) .

Sameiets alarmanlegg er koblet direkte til Securitas som vil kontakte styret umiddelbart ved alarm. Informasjon om hvor alarmen er blitt utløst ser man på branntavlen.

I tilfelle brann/alarm:

Denne instruksen gjelder hvis det har brutt ut brann og ved brannalarm.

- Hvis du vet hvor det brenner, kontakt snarest brannvesenet på tlf 110

- Lukk alle dører og vinduer

- Forlat eiendommen slik at portal har fri adgang for utrykningskjøretøyer

- Heis er ikke rømningsvei! Bruk trappen!

Ved falsk alarm:

Denne instruksen gjelder hvis du har utløst falsk alarm.

- Du må ALDRI skru ut røykvarsler/detektorhode i taket ved alarm!

- Gå til branntavlen i 1. etasje i postrommet

- Forsikre deg om at det er falsk alarm. Kontroller at leilighetsnummeret i displayet stemmer med din leilighet.

- Trykk "Avstill klokker" på branntavlen

- Kontakt styreleder slik at alarmen kan settes i drift igjen

Dersom sprinkelanlegget utløses:

Denne instruksen gjelder ved utløsning av sprinkleranlegget uten at det er brann.

- Kontakt styreleder slik at han kan stenge kranen merket "Hovedventil" i sprinklerrommet.

- Åpne FORSIKTIG kranen merket "Tømmeventil"

- Dersom alarmen er utløst, utfør også rutinen "Ved falsk alarm"

- Forsøk å begrense vannskader i leiligheten ved hjelp av håndklær etc.

Tekniske feil på felles anlegg eller brudd på forskrifter må meldes styret snarest.