26 okt 2012

Fellesforsikring i sameiet

Lommedalstunet sameie er forsikret i IF Skadeforsikring.

Forsikringen dekker bygningen, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.

Den enkelte må forsikre innbo og løsøre i egen leilighet.