Endret: 25 jan 2016     Opprettet: 1 aug 2013

HMS (Helse-, miljø- og sikkerhet)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften av 06.12.96) trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften stiller krav om at virksomheter skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Det gjelder også alle typer boligselskap, uansett størrelse.

Forskriften stiller krav til skriftelig dokumentasjon og oppfølging av helt konkrete punkter. Den krever også at vi setter oss konkrete mål, basert på en risikoanalyse.

Sameiet kjøpte inn en HMS-håndbok utarbeidet av OBOS Kompetanse i 2012. I OBOS sin nettbaserte side for styret (styrerommet.net) vil styre finne informasjon for sitt HMS arbeid.

Dokumentene vil gjøres tilgjengelige for alle i sameiet via nettsidene.

Styrets leder har det overordnede ansvaret for at HMS-arbeidet følges opp.

Styret ble ferdig med utarbeidelsen av internkontrollsystemet september 2013.

Her finner du HMS håndboken

Her finner du sjekklisten for egenkontroll