21 nov 2012

Husleie for 2013

Det er ikke tatt høyde for noen husleieøkning i budsjettet for 2013.

Derimot har vi sett oss nødt til å innføre leie for garasje- og parkeringsplasser på henholdsvis kr. 150,- og 50,- per måned.