11 des 2012

Informasjon fra Canal Digital

Varsel om mulig prisøkning for 2013.

Canal Digital viderefører inntil videre dagens pris for kabel-tv uten prisjustering. Vi er ikke enige med TV2 om vilkårene for distribusjon av TV2s kanaler.

Basert på usikkerheten knyttet til en eventuell ny avtale, mener vi det kan være hensiktsmessig for borettslag og sameier å ta høyde for en prisøkning på mellom 10 og 25 kroner per måned per boenhet fra andre halvår 2013.

Les mer her