30 okt 2012

Lesterud Skole

Lesterud skole er en vakkert beliggende barneskole (1.- 7. trinn), bygget i 1990 for å imøtekomme de store barnekullene som flyttet inn på Helset og Sleiverud. Skolen ligger en drøy kilometer nord for senteret på Bærums Verk med skog øst for skolen og åpen slette mot vest.

Lesterud skole består av en hovedbygning mot nord inneholdende idrettshall, festsal, bibliotek, helseavdeling, personalrom og administrasjon. I hovedbygningens toppetasje ligger alle felles undervisningsrom som musikkrom, skolekjøkken og ulike rom til kunst & håndverk. Mot sør ligger en rekke paviljonger oppover i bakken. Det er totalt fire paviljonger. De fleste årstrinn har sin egen etasje med tre klasserom, allrom og et grupperom. Paviljongene fra 1.-4.trinn drives i sambruk med SFO.

Skolen har pr august 2011 ca. 325 elever fordelt på 7 trinn.

SFO på Lesterud er åpen hver dag med 170 påmeldte elever. Alle SFO-basene har leksegruppe 2-4 ganger pr uke.

Skolen har tilsammen 49 ansatte hvorav 24 er lærere. Skolens administrasjon består av rektor, inspektør, daglig leder i SFO, sosiallærer og skolesekretær.