Endret: 29 okt 2012     Opprettet: 23 okt 2012

Lommedalen Barnehage

Lommedalen barnehage består av to hus; Krydsby og Lesterud

Husene ligger ca. tre km. fra hverandre. Grunnbemanningen på hver avdeling består av en pedagogisk leder og to assistenter. Lommedalen barnehage har opp til 117 barnehageplasser.