26 okt 2012

Parkering/Gjesteparkering

De fleste i sameiet disponerer egen parkeringsplass, enten i garasjeanlegget eller utendørs.

Parkeringsplassen følger leiligheten ved salg, men det er ingen hinder for at beboerne kan selge parkeringsplassen sin separat til andre beboere.

Det finnes 3 gjesteplasser hvor av 2 plasser er merket med "handicap parkering". Vi oppfordrer sameiets beboere til å ikke benytte disse plassene. Disse plassene er reservert for gjester til beboere i sameiet.