Endret: 1 aug 2013     Opprettet: 26 okt 2012

Renovasjon

Sameiet er underlagt renovasjonsreglene til Bærum Kommune. Det innebærer at ikke alle typer avfall kan hensettes i vårt søppelrom.

Husholdningsavfall

Avfallet må være godt innpakket i plastposer som er godt knyttet igjen. Store sorte plastposer er ikke tillatt.

Glass og flasker

Glass, flasker og andre knuselige gjenstander må ikke kastes i våre containere. Slikt avfall skal bringes til glasscontaineren på parkeringsplassen rett ved innkjørselen til butikken

Bygningsavfall

Søppelrommet skal bare brukes til husholdningsavfall. Det forekommer at gamle, skap, senger, ovner etc. «legges igjen» i søppelrommet, det forutsettes at beboerne kjører bort slikt avfall selv til Isi da denne type avfall ikke blir hentet av kommunal renovasjon. Beboerne må selv sørge for å få slike gjenstander levert til avfallsanlegget på Isi . Etter jul og ved vårrengjøring blir det normalt bestilt container av sameiet der slikt avfall kan kastes. Imidlertid vil avfall som er å definere som spesialavfall (som for eksempel maling, andre kjemikalier, bildekk etc) ikke kunne kastes i disse containerne.

Alt avfall skal pakkes i sekker. Se oppslag på søppelrommet.

Papir, papp og drikkekartonger

Papir, papp, aviser, ukeblader, reklamebrosjyrer og drikkekartonger kastes i returpapircontainerne. Med drikkekartonger menes kartongemballasje for melk, juice/saft, desserter og vaskemidler. Papir som er tilsølt (matpapir, tørkepapir o.l.) eller belagt/kombinert med plast eller metall må ikke legges i returpapircontainerne, men behandles som husholdningsavfall.

Julepapir

Husk at brukt julepapir anses som vanlig søppel (husholdningsavfall) og ikke skal legges i returpapirbeholderne. Julepapir består stort sett av svært gjennomfarget og glanset papir. Det bidrar til å senke kvaliteten i returpapiret og må sorteres ut. Vanligvis følger også mange «urenheter» sammen med julepapiret, slik som hyssing, tape, isopor, kreppet papir etc.

Det forekommer at returpapirbeholderne inneholder andre ting enn rent papir, og dette fordyrer bortkjøring av papir med flere tusen kroner hver gang. Det beste for miljøet er å brette julepapiret pent sammen og bruke det neste år. Restavfallet i Bærum brennes og gir energi i form av fjernvarme.

Juletrær

Styret bestiller container etter jul. Containeren vil stå frem til 20. dag jul (13. januar).

Plastavfall

Det finnes en egen containere for plastavfall i søppelrommet.

Nyttige linker:

Renovasjons forskrifter, Bærum Kommune

Informasjon om kildesortering

Hente kalender 2013, Bærum Kommune

Link til Sortere.no - kildesortering på nett.