26 okt 2012

Spørsmål til OBOS?

Den enkelte sameier kan ta direkte kontakt med Obos Eiendomsforvalting AS ved spørsmål rundt:

- Forrikringssaker vedrørende boligen (ikke innbo)

- Spørsmål om felleskostnader og innbetalinger

Da kan du ta kontakt med vår forretningsfører i OBOS:

Jardar Bakke

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Telefon: 22 86 58 56

E-mail: jardar.bakke[AT]obos.no