Endret: 14 okt 2013     Opprettet: 10 okt 2013

Utleie

Her kan du finne en oversikt over leiligheter som er lagt ut til utleie.

Til utleie:

Det er for tiden ingen leiligheter til leie på Lommedalstunet.

Ta gjerne kontakt med styret i Lommedalstunet og meld din interesse.