Endret: 10 okt 2013     Opprettet: 26 okt 2012

Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester (renhold på fellesområdene, snømåking, strøing og ellers forefallende arbeid) leveres av Johnsrud Maskin.

Fredrik Johnsrud, vår vaktmester, kan kontaktes på telefon +47 414 433 823 i arbeidstiden (mandag - fredag 08:00-15:30).

Her finner du:

Årshjulet over arbeidsoppgavene til vaktmesteren

Sjekkliste